Paza ortodoxiei

Condamnarea Sinodului din Creta

Hotărârile de condamnare a Sinodului din Creta a celor patru Biserici ( Biserica Georgiei, Biserica Bulgariei, Biserica Antiohiei, Biserica Rusă) care nu au participat la Sinodul din Creta 2016.

Sinodul Bisericii Ortodoxe a Bulgariei hotărăște că “Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” (Kolimbari 2016) nu este nici Mare, nici Sfânt, nici Panortodox

May 25, 2024

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a emis hotărârea ei finală referitoare la Sinodul din Creta și la textul cu titlul: „Relațiile dintre Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine”. Prin hotărârea ei unanimă, cu toți episcopii prezenți la ședința Sinodului, care a avut loc la 15 noiembrie 2016, Sfântul Sinod: A amintit că la 1 Iunie […]

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse consideră problematice formulările „Sinodului din Creta” şi nu îl primeşte ca Ecumenic, nici deciziile sale ca obligatorii

May 25, 2024

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse consideră problematice formulările „Sinodului din Creta” şi nu îl primeşte ca Ecumenic, nici deciziile sale ca obligatorii. De asemenea, se subliniază faptul că două treimi din episcopii din delegaţia sârbă nu au semnat mult disputatul document despre relaţia Bisericii (Ortodoxe) cu restul lumii creştine. Lucru semnalat la acea vreme şi de […]

Sinodul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei nu recunoaște “Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe”

May 25, 2024

Prima Biserică Autocefală ce declară sinodal faptul că așa zisul Sinod din Creta nu e un Sinod ci o întâlnire largită a unor întaistatatori, iar in cel mai bun caz o simplă conferință ce se pretinde a fi pregătitoare pentru un viitor Sinod Panortodox. Odata cu incheierea celei de a 7-a sesiuni extraordinare proprii, Sfântul […]

Decizia finală a Bisericii Georgiei cu privire la pseudo Sinodul din Creta

May 25, 2024

Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei s-a întrunit și a discutat despre „Sinodul din Creta”. Acum avem la dispoziție un rezumat al Deciziei pe care Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a emis-o la întâlnirea recentă privind adunarea Cretană. Inițial s-a raportat că Sfântul Sinod a înfățișat o decizie concludentă cu privire la „Sinodul din Creta” până […]

Marturisirile lui IPS Serafim de Pireu, IPS Serafim, Mitropolitul al Kithirelor, Gheron Gavriil

Scrisoarea Mitropolitului Serafim al Kithirelor către Patriarhul Ilias al Georgiei despre “Sinodul Panortodox”

May 25, 2024
Biserica Ortodoxă a Elladei  Sfânta Mitropolie a Kithirelor și Antikithirelor Preafericitului Ilias al II-lea, Patriarhul Georgiei Preafericite Părinte Patriarh,   […]

Marturisirea Mitropolitului Serafim al Pireului în fața Arhiepiscopului și a Ierarhiei Bisericii Greciei împotriva pseudo Sinodului din Creta

May 25, 2024
MEMORIU adresat Sfântului Sinod al Greciei, cu ocazia sesiunii extraordinare din 23-24 noiembrie 2016 Preafericirea Voastră, Preasfinţiile Voastre,Preafericite, vă mulţumesc […]

Discuție cu Gheron Gavriil despre Sinodul din Creta.

June 7, 2024
Este blasfemiat Trupul lui Hristos (erezie hristologică) În discuția pe care am avut-o cu Gheronda Gavriil de la Chilia Agiou […]

Evaluare ortodoxă a “Sinodului” din Creta – Declarația de la Chișinau 12 iulie 2016

May 25, 2024
Declarația de la Chișinău  Dezaprobarea hotărârilor ”Sinodului” din Creta   Text întocmit de Pr. Prof. Univ. Theodoros Zisis și de […]

Sinaxa Clericilor și Monahilor din Grecia a declarat că „Sinodul” din Creta nu poate fi nici Sinod, nici Mare, nici Sfânt

May 25, 2024
Sinaxa Clericilor si Monahilor Ortodocsi: “Sinodul” de la Kolimbari  – Creta si impletirea lui cu ecumenismul. Nelinistea și suferința pleromei […]

Dimitrios Tselenghidis – Scurtă evaluare a “Sfântului și Marelui Sinod”

May 25, 2024
Scrisoare a D-lui Dimitrios Tselenghidis, Profesor al Facultății de Teologie a Universității Aristoteliene din Thessalonic, adresată Sfântului Sinod al Bisericii […]
 1. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit «Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:
  • consfinţesc aşa-zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de biserici pentru eretici;
  • consfinţesc Constituţia aşa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;
  • consfinţesc Declaraţia de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai incluzivă decât fiecare “biserică” membră a așa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;
  • consfinţesc căsătoriile mixte (cu eretici) printr-o falsă iconomie;
  • consfinţesc conceptul lui Ioannis Zizioulas despre «persoana umană»: Anatema!

Sinodiconul Ortodoxiei 2024 – Anatemele împotriva ereziilor şi ereticilor

Sinodiconul Ortodoxiei 2024 – Anatemele împotriva ereziilor şi ereticilor...

Ultimele Articole

Biserica Ortodoxă Română impune Sinodul din Creta ca fiind poziția sa oficială!

May 25, 2024

Scrisoarea Părintelui Mihai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului

June 7, 2024

Scrisoare oficială către Înaltpreasfinția Sa, Siluan Oner: nu recunoaștem și nu acceptăm depunerea.

April 10, 2024
Paza Ortodoxiei
Copyright 2023
Scroll to Top