Paza ortodoxiei

Condamnarea ecumenismului

Hotărâre sinodală panortodoxă împotriva “Consiliului Mondial al Bisericilor” – Moscova, 1948

Hotărâre sinodală panortodoxă împotriva “Consiliului Mondial al Bisericilor” – Moscova, 1948

25 Mai 2024

Ioniță, Pr. Prof. Dr. Viorel Hotărârile Întrunirilor Panortodoxe din 1923 până în 2009, p. 151-154

Hotărârile de condamnare a ecumenismului ( ROCOR, Biserica Georgiei) 

Biserica Ortodoxa a Georgiei nu accepta recunoasterea Sfintelor Taine inafara Bisericii Ortodoxe, nici erezia “Biserici surori”, nici “teoria ramificatiilor”. Respinge acordul de la Balamant si Chambesy.

May 25, 2024

Rugam Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane sa ia exemplu de la Biserica Ortodoxa Georgiana si sa condamne acordul de la Balamant si Chambesy ( erezia “Biserici surori”, recunoastera Botezului inafara Bisericii, recunoasterea ereticilor monofiziti ca ortodocsi, teoria ramificatiilor,etc)                                               Rugamintea este adresata de preot Matei Vulcanescu, Membru in Biroul de Misiune al Mitropoliei Veriei, Nausei si […]

Anatema oficiala a Bisericii ROCOR impotriva ecumenismului!

May 25, 2024

Dintre personalităţile cele mai de seamă care au strălucit în Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Graniţelor (prescurtat în engleză ROCOR – Russian Orthodox Church Outside Russia sau ROCA – Russian Orthodox Church Abroad) mai cunoscuţi nouă sunt: părintele Mihail Pomazanski, strălucit teolog, arhiepiscopul cu viaţa sfântă Averchie de Jordanville, strălucit misionar şi învăţător,  Sfântul mitropolit […]

Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte

Mărturisirea de credință ortodoxă împotriva tuturor ereziilor a Preafericitului Părinte Damianos, Arhiepiscopul Sinaiului

June 8, 2024

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă și credem ortodox suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, adică a Trupului lui Hristos. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și […]

Pr. Gheorghe Metallinos: “Dialogurile teologice și eșecul acestora”

May 25, 2024

  – din cadrul conferinţei cu tema ”Sfântul și Marele Sinod. Mare pregătire, nici o așteptare” (Sala „Melina Mercuri”  Pireu. Miercuri, 23 martie 2016, orele 9-22) Protopresviterul Gheorghios Metallinós, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Kapodistriene de Stat din Atena   DIALOGURILE TEOLOGICE ÎNAINTE DE SECOLUL al XX-lea ȘI MOȘTENIREA ACESTORA Ortodoxia, credincioasă identității ei, […]

Fragmente din Cuvânt rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis

May 25, 2024

Cuviosul Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte, care prin spânzurare s-a săvârşit, de mâinile catolicilor şi ecumeniştilor veacului XIII (pe atunci numiţi latinocugetători sau unionişti) Fragmente din Cuvânt rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte, în Duminica Ortodoxiei (1981), la porunca Sfintei Kinotite, […]

Sfântul Iustin Popovici

Popovici, Sfântul Iustin, Biserica Ortodoxa si ecumenismul, Manastirea Sfintii Arhangheli - Petru Voda 2002

Monahii Athoniți îi spun Patriarhului în fața problemele Bisericii, nu se ascund ca niște lași. Noiembrie 2011

May 25, 2024

Preafericite Patriarh Ecumenic, stimate domnule Prim-ministru, este istorică această vizită a celor doi mari lideri ai noştri, al Bisericii şi al patriei, la Sfântul Munte – inima Bisericii Ortodoxe. Este istorică, pentru că epoca pe care o traversăm este critică, marcată de evenimente care se petrec într-un ritm alert şi cu urmări serioase. Pe de […]

Orthódoxos Týpos: Și Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia a adoptat o nouă Mărturisire de Credință semnată de Schitul românesc Prodromou din Sfântul Munte in Octombrie 2014

May 25, 2024

Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși din Grecia Orthódoxos Týpos, 5 iunie 2015, nr. 2056, p. 1, 7. NOUĂ MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ ÎMPOTRIVA PANEREZIEI ECUMENISMULUI După cum se știe, ”Sinaxa Clericilor și Monahilor Ortodocși” a întocmit și publicat în anul 2009 «Mărturisirea de Credință împotriva ecumenismului https://graiulortodox.wordpress.com/marturisirea-de-credin%c8%9ba/ », care a devenit deja istorică prin ecoul pe care l-a avut, fiind […]

O nouă intervenție a Sinaxei Clericilor și Monahilor Ortodocși: SE CERE CONVOCAREA UNUI SINOD PANORTODOX ȘI CONDAMNAREA ECUMENISMULUI – 11 iulie 2013

May 25, 2024

Pasul acesta să îl facă mai întâi Sfântul Sinod al Bisericii Greciei. Patriarhul Ecumenic să înceteze promovarea panereziei ecumenismului, altfel va stinge Lumina cea neînserată a Ortodoxiei, iar Patriarhia Ecumenică va înceta să mai aibă vreo utilitate pentru ortodocși, după cum susținea în scrierile sale fericitul întru pomenire Gheronda Epifanie Theodoropoulos. O nouă intervenție a […]

Profesor Dimitrios Tselenghidis – Importanța dogmei în dialogurile cu eterodocșii -1 iunie 2012

May 25, 2024

În seara zilei de 1 iunie 2010, la invitația ÎnaltPreasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și decan al Facultății locale de Teologie, doi dintre cei mai prestigioși profesori de teologie ai Bisericii Ortodoxe au conferențiat în sala mare a Casei de Cultură din Constanța. Este vorba despre părintele profesor Gheorghios Metallinos de la Universitatea din Atena și […]

Anatema dată de Sinodul ROCOR:

Anatema – celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe și susțin că Biserica lui Hristos s-a împărțit în asa-zise “ramificații”, ce diferă una de alta după doctrină și modul de viață, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia in viitor, când toate “ramificațiile”, sau părtile, sau confesiunile si chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup. Anatema – și celor care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de “preoția” și “tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul si euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire. De aici anatema – și celor ce comunică în mod conștient cu ereticii amintiți sau susțin, propagă și iau apărarea ereziei ecumeniste proaspăt apărute a acestora sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a creștinilor scindați!”

Anatema dată de Părintele Matei Vulcanescu si Părintele Constantin Popa:

23. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenismului intercreştin şi interreligios: Anatema!
26. Aşa-zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor) ce învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica şi călcătoarea de canoane, aşa-zisa „Săptămână de Rugăciune pentru unitatea creștinilor” din Ianuarie considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: Anatema!
27. Declaraţiei de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) şi Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodocşi, textelor de la Porto Alegre (1997) şi Busan (2013): Anatema!
28. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie în afara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!
33. Celor care spun că se pune piedică Evangheliei lui Hristos prin neimplicarea în Mișcarea Ecumenică și prin lipsa de înțelegere reciprocă și cooperare cu ereticii: Anatema!
34. Celor care neagă faptul că Biserica lui Hristos este Una și Unică, precum Hristos, Capul Bisericii este Unul și Unic, având un singur Trup, Biserica Ortodoxă: Anatema!
35. Teoriei protestante a “Bisericii nevăzute Corp Mistic al lui Hristos“ care ajunge la unitate văzută prin cooperare și dialog, conturându-se ideea că Biserica Ortodoxă și adunările eterodoxe sunt în aceeași Casă dar au diviziuni între ele: Anatema!
36. Celor care nu cred că Biserica lui Hristos este doar Biserica Ortodoxă: Anatema!
37. Amestecării Bisericilor Ortodoxe Locale cu grupările eterodoxe într-o așa-zisă “părtășie de biserici care-L acceptă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor” și ideii că prin aceasta ortodocșii ar da o mărturie comună cu aceste grupări: Anatema!
38. Celor care afirmă că Biserica lui Hristos este în construcție, “Hristos adunându-și copii și zidindu-și El însuși Biserica”, copiii fiind ortodocșii împreună cu grupările eterodoxe: Anatema!

Sinodiconul Ortodoxiei 2024 – Anatemele împotriva ereziilor şi ereticilor

Sinodiconul Ortodoxiei 2024 – Anatemele împotriva ereziilor şi ereticilor...

Paza Ortodoxiei
Copyright 2023
Scroll to Top