Paza ortodoxiei

scrisori

Scrisoare oficială către Înaltpreasfinția Sa, Siluan Oner: nu recunoaștem și nu acceptăm depunerea.

ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH OF SAINT EDWARD THE MARTYR
AND SAINT PARASKEVI OF ROME

Mitropolia Creștin Ortodoxă Antiohiană a Insulelor Britanice și a Irlandei

Înaltpreasfinției Sale Mitropolitului Siluan
Arhiepiscopia Creștin Ortodoxă Antiohiană
a Insulelor Britanice și a Irlandei

28 Decembrie 2023

Înaltpreasfinția Voastră,

În legătură cu scrisoarea Eminenței Voastre [1], datată în 23 Decembrie 2023, smerenia mea ar dori să vă răspundă că tot ceea ce am scris în scrisoarea noastră de întrerupere a pomenirii [2], datată în 20 Decembrie 2023, este în concordanță cu Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe și în ascultare față de acestea, după cum am și făcut referință în scrisoare.

Canonul 47 Apostolic afirmă următoarele: “Episcopul sau presbiterul dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul după adevăr sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat [botezat] de către eretici (cei fără credinţa adevărată), să se caterisească, ca unul care își bate joc de Crucea şi de Moartea Domnului şi nu deosebeşte pe preoţii adevăraţi de preoţii mincinoşi.” [3] De asemenea, Canonul 1 al Sinodului al III-lea de la Cartagina ținut în timpul Sfântului Ciprian (258), afirmă: “declarăm că nimeni nu poate fi botezat în afara Bisericii [Ortodoxe], existând un singur botez, iar acesta fiind doar în Biserica [Ortodoxă].” [4] Conform Canonului 47 Apostolic și Canonului 1 al Sfântului Vasile [5], este într-adevăr interzisă repetarea botezului, dar acest lucru se aplică doar celor botezați de preoți Ortodocși în interiorul Bisericii.

În scrisoarea Înaltpreasfinției Voastre adresată clericilor mitropoliei noastre [6], datată in  16 Decembrie 2023, se afirmă: “Cei care vin în Sfânta Biserică Ortodoxă din comunități eretice sau schismatice, care sunt totuși botezați în apă și în numele Sfintei Treimi, sunt primiți în general prin Mirungere, întrucât este interzisă repetarea botezului”. Clauza “întrucât este interzisă repetarea botezului“, în contextul primirii convertiților din erezie, este în contradicție directă cu învățăturile Sfântului Ciprian, așa cum este întărit de Sinodul V-VI Ecumenic [7]. Nu există botez valid în afara Bisericii, deci nu există o repetare a băii nașterii celei de-a doua prin botezarea celor care intră în Biserică. Să afirmi că cineva este primit doar prin Mirungere “întrucât este interzisă repetarea botezului” este ca și cum ai declara că există baia nașterii celei de-a doua la eretici și că există preoție și Biserică la eretici, lucru pe care Sfântul Ciprian îl contestă explicit. De aceea, în legătură cu ideea că ar exista Botez în afara Bisericii, a fost deja clar stabilit de Sfintele Canoane și de Sfinții Părinți că există un Singur Botez și acesta este doar în Biserica Ortodoxă. Având în vedere Canonul 1 al Sinodului VII Ecumenic [8], nimeni nu are voie să adauge, să scoată sau să distorsioneze Sfintele Canoane, deoarece ar însemna propovăduirea unei alte Evanghelii, iar cei care fac asta, cad sub anatema acestui Canon.

De aceea, Canonul 55 Apostolic [9] invocat în scrisoarea Înaltpreasfinției Voastre [10], datată în 23 Decembrie 2023, nu poate fi aplicat în cazul smereniei mele, pentru că nu există nicio insultă la adresa  Înaltpreasfinției Voastre, ci doar v-am adus la cunoștință ce se afirmă în Sfintele Canoane. De asemenea, nu am primit niciun răspuns din partea  Înaltpreasfinției Voastre la scrisoarea noastră [11](datată în 12 Decembrie 2023) în legătură cu proclamarea anatemelor împotriva actualilor ereziarhi anti-Calcedonieni [12] și împotriva deciziilor  sinodale din 1991 ale Bisericii Antiohiei cu privire la relațiile cu “Biserica Ortodoxă Siriacă” din timpul Patriarhului Ignatie al IV-lea (12 Nov 1991) [13], care sunt în contradicție  cu Sinoadele Ecumenice al IV-lea, al V-lea, al VI-lea și al VII-lea și permit intercomuniunea și conslujirea cu “Ortodocșii Sirieni” ce urmează erezia lui Sever și Dioscor și resping Sinodul de la Calcedon.

Decizia unanimă luată de parohia noastră Sf. Edward Martirul și Sf. Paraskevi Romana, Liverpool împreună cu smerenia mea ca păstor al acestei parohii, de a înceta pomenirea  Înaltpreasfinției Voastre la toate Sfintele Slujbe ale Bisericii, se bazează exclusiv pe motive dogmatice, deoarece Înaltpreasfinția Voastră ați propovăduit public erezia, contrar Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe.

De aceea, conform Canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol (861)[14], cei care se despart de episcopul lor înainte de o hotărâre sinodală pentru că acesta propovăduiește în mod public erezia sau susține implicit erezia propovăduită de sinodul său, nu numai că nu sunt supuși condamnării, ci primesc cununile ortodocșilor.

Canonul 3 al Sinodului al III-lea Ecumenic [15] arată cu precizie că orice pedeapsă sau acțiune bisericească din partea ereticilor condamnați sau necondamnați asupra celor care rămân ortodocși este lovită de nulitate. Cu alte cuvinte, nici un ortodox nu trebuie să accepte vreo pedeapsă din partea unui episcop care a fost vădit că predică erezia în mod public.

Înaltpreasfinția Voastră,
Smerenia mea și parohia Sf. Edward Martirul și Sf. Paraskevi Romana, Liverpool  nu recunoaștem și nu acceptăm depunerea, declarată în  scrisoarea Înaltpreasfinției Voastre datată în 23 Decembrie 2023, și nici o altă pedeapsă eclezială. Smerenia mea continui să slujesc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și să-mi îndeplinesc slujirea presbiterală în Biserica Ortodoxă Antiohiană, conform Canonului 3 al Sinodului III Ecumenic [16].

Rămânem credincioși Bisericii Ortodoxe Antiohiene,

Cu toată dragostea în Hristos,

Protopresbiter Matei (Ion-Valentin) Vulcanescu

Parohia Sfântul Edward Martirul și Sfânta Paraskevi Romana

Arhiepiscopia Creștin Ortodoxă Antiohiană a Insulelor Britanice și a Irlandei

Urmează semnăturile membrilor parohiei

Note de subsol

[1] Mitropolitul Insulelor Britanice Creștin Ortodoxe și Irlandei , Letter to the Archdiocese.

[2] Vulcanescu, Letter of Cessation of Commemoration of Metropolitan Silouan of the British Isles and Ireland.

[3] Canonul 47 al Canoanelor Apostolice: Agapios and Nicodemus, The Rudder, pp. 89-75.

[4] Canonul 1 al Sinodului al III-lea al Cartaginei din timpul Sfantului Ciprian: Agapios and Nicodemus, The Rudder, pp. 485-488 op. cit.

[5] Canonul 1 al Sfântului Vasile: Orthodox Ethos, On the Reception of the Heterodox into the Orthodox Church, pp.83-90. Canonul 1 al Sinodului al III-lea al Cartaginei și Canoanele Sfantului Vasile au fost ratificate de Canonul 2 al Sinodului Trulan și ridicate la autoritate ecumenica: Ramsey, The Church: Deifying Relations, footnote 295, p. 73.

[6] Mitropolitul Insulelor Britanice Creștin Ortodoxe și Irlandei, Letter to Clergy December 2023.

[7] Canonul Sinodului al III-lea al Cartaginei: Orthodox Ethos, On the Reception of the Heterodox into the Orthodox Church, pp. 80-81; Agapios and Nicodemus, The Rudder, pp. 485-488. op. cit.

[8] Canonul 1 al Sinodului VII Ecumenic: Agapios and Nicodemus, The Rudder, pp. 428-429. op. cit.

[9] Canonul 55 Apostolic: “Dacă vreun cleric ar ocărî pe episcop, să se caterisească; pentru că „pe mai-marele poporului tău nu-1 vei grăi de rău.”, Agapios and Nicodemus, The Rudder, pp. 98-99. op. cit.

[10] Mitropolitul Insulelor Britanice Creștin Ortodoxe și Irlandei,  Letter to the Archdiocese. op. cit.

[11]  Vulcanescu, Open Letter to Metropolitan Silouan of the British Isles and Ireland.

[12] “Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic,  Karekin al II-lea al Armeniei,  Papa Tawadros II al Alexandriei, patriarhul Copţilor,  Abuna Mathias al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al Antiohiei al siroiacobitilor,  Baselios Marthoma Mathews al III-lea al malabarienilor indieni, care în mod greşit se numesc pe sine «ortodocşi» şi celor ce sunt în comuniune cu ei: Anatema!”, Vulcanescu, Duminica Ortodoxiei 2023.

[13] Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East, Statement of the Orthodox Church of Antioch on the Relations between the Eastern and Syrian ‘Orthodox’ Churches.

[14] Canonul 15 al Sinodului I-II de la Constantinopol: “[…] cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinți, firește, adică, de comuniunea cu acela care propovăduiește eresul în public și cu capul descoperit îl învață în Biserică, unii ca aceștia nu numai că nu se vor supune certării canonicești, desfăcându-se pe sineși de comuniunea cu cel ce se numește episcop chiar înainte de cercetarea sinodală, ci se vor învrednici și de cinstea cuvenită celor ortodocși. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi și pe pseudo-învățători, și nu au rupt prin schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme și dezbinări.”, Agapios and Nicodemus, The Rudder, p. 471. op. cit.

[15] Canonul 3 al Sinodului al III-lea Ecumenic: “Iar dacă oarecare dintre clericii din fiecare cetate, ori sat (localitate de la ţară), au fost opriţi de la preoţie de către Nestorie şi de către cei împreună cu dânsul pentru că cugetă drept (pentru învăţătura lor dreaptă), am îndreptăţit şi pe aceştia să-şi dobândească (primească) din nou treapta proprie. Iar în genere, poruncim ca acei clerici care cugeta deopotrivă (învaţă de acord) cu sinodul ortodox şi ecumenic să nu se supună nicidecum şi în nici un chip episcopilor care S-au dezbinat, sau celor care se despart (de Biserică)(ἀποστατήσασιν ἤ ἀφισταμένοις Ἐπισκοποις), sau cugetă diferit de Sinod.”; see also: Canon 3 of the Third Ecumenical Council: Agapios and Nicodemus, The Rudder, p. 228. op. cit.

[16]  ibidem.

Bibliografie

  1. Agapios, Hieromonk & Nicodemus, Monk. The Rudder (Pedalion) of the Metaphorical Ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church of Orthodox Christians. The Orthodox Christian Educational Society, 2005.
  2. Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East. Statement of the Orthodox Church of Antioch on the Relations between the Eastern and Syrian ‘Orthodox’ Churches, 12 Nov 1991. accessed 28 Oct. 2023. <https://orthodoxjointcommission.wordpress.com/2014/06/27/statement-of-the-orthodox-church-of-antioch-on-the-relations-between-the-eastern-and-syrian-orthodox-churches/>.
  3. Metropolitan of the Orthodox Christian British Isles and Ireland, Silouan. Letter to Clergy December 2023. 16 Dec. 2023.
  4. Metropolitan of the Orthodox Christian British Isles and Ireland, Silouan. Letter to the Archdiocese. 23 Dec. 2023.
  5. Orthodox Ethos Publication. On the Reception of the Heterodox into the Orthodox Church: The Patristic Consensus and Criteria. Uncut Mountain Press, 2023.
  6. Ramsey, John Patrick, Hieromonk. The Church: Deifying Relations. CreateSpace Independent Publishing, 2018.
  7. Vulcanescu, Matthew, Protopresbyter. The Sunday of Orthodoxy 2023, 5 Mar. 2023. accessed 25 Oct. 2023. <https://orthodoxchurchliverpool.co.uk/2023/03/05/the-sunday-of-ortodoxy-2023/>.
  8. Vulcanescu, Matthew, Protopresbyter. Open Letter to Metropolitan Silouan of the British Isles and Ireland, 12 Dec. 2023.
  9. Vulcanescu, Matthew, Protopresbyter. Letter of Cessation of Commemoration of Metropolitan Silouan of the British Isles and Ireland, 20 Dec. 2023.

Ultimele Articole

Decizia finală a Bisericii Georgiei cu privire la pseudo Sinodul din Creta

May 7, 2024

Scrisoare oficială către Înaltpreasfinția Sa, Siluan Oner: nu recunoaștem și nu acceptăm depunerea.

April 10, 2024
Parintele Matei Vulcanescu

Părintele Matei Vulcănescu întrerupe pomenirea episcopului eretic Siluan Oner și comuniunea cu toți ecumeniștii

February 18, 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paza Ortodoxiei
Copyright 2023
Scroll to Top