Paza ortodoxiei

Anti-ecumenism

Biserica Ortodoxă Română impune Sinodul din Creta ca fiind poziția sa oficială!

Rezoluția Consistoriului Eparhial al episcopiei Sălajului prin care se mărturiseste că Sinodul din Creta este Poziția Oficială a Bisericii! Te opui “Poziției oficiale a Bisericii” chiar dacă e eretică? Te caterisim!

“ 5. Contrazicerea publică a poziției oficiale a Bisericii, abatere administrativă, condamnată de art. 39 din Regulament, dar și de art. 4, alin (1), lit. (e) si (i) din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Cu toate că poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, ale cărui lucrări s-au desfășurat în Creta, în perioada 16-26 iunie 2016, a fost exprimată în mod clar prin Hotărârile nr. 10.122/02.11.2016, 12.933/19.12.2016 si 953/12.02.2017, părintele Mihai, la aproape opt ani distanță, afirmă că Sinodul din Creta a fost unul eretic, iar ierarhii participanți la acesta, care au semnat documentele sinodal, se fac vinovați de erezie. Astfel, prin nepomenirea chiriarhului la sfintele slujbe, pe motiv de presupusă erezie și prin condamnarea Sinodului din Creta ca presupus eretic, părintele Mihai Negrean contrazice poziția publică a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la Sinodul din Creta, exprimată de Sfântul Sinod, prin următoarele: 

  • Sfântul Sinod ia act cu apreciere de participarea delegației Bisericii Ortodoxe Române la Sfântul și Marele Sinod din Creta (Hot. Sf. Sin. nr. 10122/02.11.2016);
  • Sfântul Sinod ia act de conținutul documentelor în forma aprobată în cadrul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod din Creta (Hot. Sf. Sin. nr 10122/02.11.2016);
  • Sfântul Sinod ia act de faptul că textele pot fi explicitate, nuanțate sau dezvoltate de către un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe (Hot. Sf. Sin. nr. 10122/02.01.2016);
  • Sfântul Sinod ia act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod din Creta ( Hot. Sf. Sin. nr. 12933/19.12.2016);
  • Patriarhia Română a mărturisit în mai multe rânduri că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos și a îndemnat constant la păstrarea păcii și unității Bisericii cu toată responsabilitatea (Hot. Sf. Sin. nr. 12933/19.12.2016);
  • Sfântul Sinod a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta și nici un alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca fiind “panerezie” (Hot. Sf. Sin. nr. 12933/19.12.2016);
  • Sfântul Sinod reiterează faptul că orice lamurire privind expunerea credinței ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericești, nu în stare de răzvrătire și dezbinare (Hot. Sf. Sin. nr. 12933/19.12.2016);
  • Sfântul Sinod ia act cu mâhnire de continuarea unor acțiuni de contestare în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod din Creta (Hot. Sf. Sin. nr. 953/12.02.2017).”

Rezoluția Consistoriului Eparhial al Episcopiei Sălajului, Nr.15 / 17 mai 2024, p. 15-16

Scrisoarea Părintelui Mihai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei

May 25, 2024

Înaltpreasfințite Andrei, cu toată smerenia doresc să vă înștiințez în legătură cu acțiunea mea împreună cu membri ai parohiei noastre de încetare a pomenirii numelui Episcopului nostru Petroniu la Sfânta și Dumnezeia...

Ultimele Articole

Categorii

Ultimele articole

Biserica Ortodoxă Română impune Sinodul din Creta ca fiind poziția sa oficială!

May 25, 2024

Scrisoarea Părintelui Mihai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului

June 7, 2024

Scrisoare oficială către Înaltpreasfinția Sa, Siluan Oner: nu recunoaștem și nu acceptăm depunerea.

April 10, 2024
Paza Ortodoxiei
Copyright 2023
Scroll to Top